• BB Lampen2

The Recipe

„Het recept van een goed concept is dat het relevant, geloofwaardig én onderscheidend is.“

Wij zijn als Nederlanders calvinistisch grootgebracht met de 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' mentaliteit. Als een bedrijf zich daar niet los van maakt, dan heeft het maar weinig onderscheidend vermogen. En in een markt waarin de verschillen (gevoelsmatig) tussen concurrerende producten en/of diensten marginaal zijn, ligt prijsgedomineerde concurrentie op de loer. Men komt in de
negatieve spiraal van prijsverlaging en dat zet het bedrijfsrendement direct op de tocht. Door het succesvol claimen van een domein (dat is feitelijk wat een merkconcept doet), wordt het onderscheidende vermogen en de toegevoegde waarde duidelijk. Dat zorgt voor sterkere concurrentiekracht en borging van marktaandeel en rendement.

DNA
Een concept (merk, product of bedrijf) heeft een eigen unieke DNA. Deze is gebaseerd op een gedachtegoed of mentaliteitsveld. Ten grondslag hieraan ligt waardegestuurde strategie in plaats van de traditionele product- of klantgestuurde strategie. Een goed concept vertelt een eigen authentiek, bezielend en onderscheidend verhaal, waarmee het de juiste klanten aantrekt. We willen het concept niet 'bewaken' en krampachtig grip hebben op ons 'imago'. Er bestaat namelijk geen vast 'imago', want dat is het beeld dat een klant heeft en die is voor iedereen anders. Het doel is om op een consistente en consequente manier de authentieke identiteit helder te communiceren. Met als doel; 'Iedereen die zich aangesproken voelt door het concept aan te trekken. Hiermee claimt het concept een eigen domein (markt), dat moeilijk kopieerbaar is. De hedendaagse kritische klant zoekt, vindt, overweegt en beslist via zijn eigen normen en waarden. Het merkconcept geeft daar betekenis aan.

The Keydrivers:

The Secret

In onze huidige complexe samenleving en economie ontstaat succes niet meer door één factor. Het succes is nog veel meer dan en lange optelsom van verschillende factoren. Maar vooral door vele details, want op de grote lijnen kan iedereen wel sturen. Aan de basis daarvan ligt een specifieke mentaliteit en houding. Niet denken in traditionele hokjes en doelgroepen. Niet hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten. Niet willen overtuigen of verkopen, maar het delen van een gedachtegoed. Zodat we de juiste groep mensen aantrekken, die bij ons horen.

„The secret of business is to know something that nobody else knows.“

- Aristotle Onassis -

The Spirit

Waarom doen we wat we doen? Wat bezielt ons als mens, als bedrijf? Niets is zo abstract als bezieling en toch... schijnt het overal doorheen. We herkennen het allemaal direct. We weten of het past of niet. En toch, is het ongrijpbaar met ons verstand. Dat klopt, want het verstand herkent het niet. Wie of wat in u herkent het dan wel? Enne...hoe concretiseert u bezielig? Gelukkig! U bent hier, ook geen toeval! Toch?

„Man never made any material as resilient as the human spirit.“

- Bernard Williams -

The Awareness

Een goed concept kent een sterk bewustzijn. Over wie we zijn en waarom we de dingen doen. We spiegelen ons niet aan anderen, maar aan ons zelf. We zijn niet ‘duurzaam’ omdat we dat roepen. We zijn het, omdat we het echt zijn. Dan hoeven we het ook niet te roepen, om ons te onderscheiden. Kwestie van kiezen. En natuurlijk ‘leading by example’, want verander de wereld (...) Inderdaad, dat is bewustzijn!

„The first step toward change is awareness. The second step is acceptance.“

- Nathaniel Branden -

The Value

Waarde. Geld is een waarderingssysteem, maar feitelijk is geld gestolde tijd. Geld maakt geen geld. Geld speelt een rol, als smeermiddel nimmer als hoofdrol. Voor veel mensen ligt waardering niet in geld. Geld kan meestal niet de echte waardering geven die wordt gevraagd. Echte waarde creëren doen mensen. Met hun verbeeldingskracht, creativiteit en expertise. Onder andere. Zonder geld kan dat ook, maar met is het makkelijker. Snapt u het nog?

„Don't become a man of success, become a man of value.“

- Albert einstein -

LookBook

Bekijk onze portfolio

Lees meer