• BB Lampen2

The Recipe

„Het recept van een goed concept is dat het relevant, geloofwaardig én onderscheidend is.“

Wij zijn als Nederlanders calvinistisch grootgebracht met de 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' mentaliteit. Als een bedrijf zich daar niet los van maakt, dan heeft het maar weinig onderscheidend vermogen. En in een markt waarin de verschillen (gevoelsmatig) tussen concurrerende producten en/of diensten marginaal zijn, ligt prijsgedomineerde concurrentie op de loer. Men komt in de
negatieve spiraal van prijsverlaging en dat zet het bedrijfsrendement direct op de tocht. Door het succesvol claimen van een domein (dat is feitelijk wat een merkconcept doet), wordt het onderscheidende vermogen en de toegevoegde waarde duidelijk. Dat zorgt voor sterkere concurrentiekracht en borging van marktaandeel en rendement.

DNA
Een concept (merk, product of bedrijf) heeft een eigen unieke DNA. Deze is gebaseerd op een gedachtegoed of mentaliteitsveld. Ten grondslag hieraan ligt waardegestuurde strategie in plaats van de traditionele product- of klantgestuurde strategie. Een goed concept vertelt een eigen authentiek, bezielend en onderscheidend verhaal, waarmee het de juiste klanten aantrekt. We willen het concept niet 'bewaken' en krampachtig grip hebben op ons 'imago'. Er bestaat namelijk geen vast 'imago', want dat is het beeld dat een klant heeft en die is voor iedereen anders. Het doel is om op een consistente en consequente manier de authentieke identiteit helder te communiceren. Met als doel; 'Iedereen die zich aangesproken voelt door het concept aan te trekken. Hiermee claimt het concept een eigen domein (markt), dat moeilijk kopieerbaar is. De hedendaagse kritische klant zoekt, vindt, overweegt en beslist via zijn eigen normen en waarden. Het merkconcept geeft daar betekenis aan.

The Keydrivers:

LookBook

Bekijk onze portfolio

Lees meer